Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Tiên Sơn - Suối Ngà

Những hình ảnh này chụp nhân dịp Hồng Hà từ Pháp về thăm quê hương
Và riêng bức ảnh này gửi từ Pháp về. Máy tốt ảnh đẹp, những ảnh dưới Khôi chụp từ máy du lịch nhỏ nên chất lượng không bằng.